Systemy RF

Uwaga!
Ceny nie zawierają podatku VAT.

SYSTEM RF KONTROLI PORTIERÓW I STRAŻNIKÓW ORAZ INNE ZASTOSOWANIA

Są trzy wersje systemu RF ( zdjęcia powyżej ):

 • standard                                                                              ( 770 zł. netto );
 • zestaw plus do komputera z programem RFcomp                   ( 995 zł. netto );
 • zestaw plus do komputera z programem RFcomp i drukarka    ( 1490 zł. netto ).

  System RF umożliwia dokumentowanie pobytu osób w wyznaczonych miejscach. Możliwe jest kontrolowanie:

 • czujności służb ochrony i dozoru (np. w porze nocnej);
 • wjazdów i wyjazdów (przemieszczanie) pojazdów;
 • sprawdzanie dozoru technologicznego i służb utrzymania ruchu;
 • mobilności przedmiotów lub zwierząt ;
 • dokumentowanie badań weterynaryjnych;
 • służb miejskich.

    W skład systemu RF wchodzą następujące elementy:

 • rejestrator (czytnik) RFguard
 • punkty kontrolne
 • drukarka lub komputer do analizy danych z czytnika.

    W wybranych miejscach mocuje się pasywne punkty kontrolne (bez zasilania). Pracownik przemieszcza się    z czytnikiem między punktami kontrolnymi. Po przyłożeniu czytnika do punktu kontrolnego i wciśnięciu na reje- stratorze przycisku, automatycznie w pamięci czytnika pojawia się numer punktu wraz z datą i czasem odczytu.
 
Po wybraniu jednego ze zdjęć ukaże się strona ze szczegółowymi opisami.