RF Plus do komputera - 995 zł


Elementy konieczne systemu:

  zestaw RF plus do komputera  (1 zdj.

  • czytnik RF plus, pokrowiec, zasilacz (2 zdj.)
  • karta operatora (4 zdj.)
  • program RFcomp + przewód do komputera USB (3 zdj.)
- 995 zł/komplet + VAT
  punkt kontrolny z plombą (5 zdj.) - 24 zł/szt.+ VAT

Elementy dodatkowe:

  karta osobowa (6 zdj.) - 28 zł/szt.+ VAT
  dodatkowa karta o funkcjach operatora (4 zdj.) - 35 zł/szt.+ VAT
  etui na kartę (7 zdj.) - 3 zł/szt.+ VAT
    RF zestaw plus do komputera oprócz wszystkich cech zestawu standardowego, czyli możliwości pracy samodzielnej bez komputera i drukarki (wszystkie informacje można oglądać na wyświetlaczu czytnika),  może współpracować z komputerem poprzez program RFcomp i złącze USB.
    W systemie RF może pracować dowolna ilość czytników i do 899 punktów kontrolnych. Każdy czytnik 
może zmagazynować ponad 7000 odczytów. Do każdego czytnika można przydzielić od 0 do 99 indywidualnych 
kart osobowych, które umożliwiają przyporządkowanie zebranych danych konkretnym osobom.

    Dostęp do obsługi czytnika RF jest dwupoziomowy:

  • pełny dla operatora-osoby nadzorującej (karta operatora);
  • ograniczony dla pracowników-osób (tylko podgląd parametrów : daty, 
  • czasu, stanu akumulatora, stanu wypełnienia pamięci)