RF Standard - 770 zł


Elementy konieczne systemu:

  zestaw RF standard  (1 zdj.)
  • czytnik RF standard, pokrowiec, zasilacz (1 zdj.)
  • karta operatora (3 zdj.)
 - 770 zł/komplet + VAT
  punkt kontrolny z plombą (4 zdj.)  - 24 zł/szt.+ VAT

Elementy dodatkowe:

  karta osobowa (5 zdj.)  - 28 zł/szt.+ VAT
  dodatkowa karta o funkcjach operatora (3 zdj.)  - 35 zł/szt.+ VAT
  etui na kartę ( 6 zdj.)  - 3 zł/szt.+ VAT

    RF zestaw standard jest jedynym autonomicznym urządzeniem na rynku, który pracuje samodzielnie 
bez komputera i drukarki. Wszystkie informacje można oglądać na wyświetlaczu czytnika.

    W systemie RF może pracować dowolna ilość czytników i do 899 punktów kontrolnych. Każdy czytnik może 
zmagazynować ponad 7000 odczytów. Do każdego czytnika można przydzielić od 0 do 99 indywidualnych 
kart osobowych, które umożliwiają przyporządkowanie zebranych danych konkretnym osobom.

    Dostęp do obsługi czytnika RF jest dwupoziomowy:

  • pełny dla operatora-osoby nadzorującej (karta operatora);
  • ograniczony dla pracowników-osób (tylko podgląd parametrów : daty, czasu, stanu akumulatora, stanu wypełnienia pamięci)  


http://allegro.pl/system-kontroli-portierow-i-straznikow-rf-i6876710067.html