RF Plus do komputera z drukarką - 1490 zł


Elementy konieczne systemu:

  zestaw RF plus do komputera  (1 zdj.

  • czytnik RF plus, pokrowiec, zasilacz (1 zdj.) 
  • karta operatora (5 zdj.)
  • drukarka RFprinter + przewód do drukarki (4 zdj.)
- 1490 zl/komplet + VAT
  punkt kontrolny z plombą (6 zdj.) - 24 zł/szt.+ VAT

Elementy dodatkowe:

  karta osobowa (7 zdj.)  28 zł/szt.+ VAT
  dodatkowa karta o funkcjach operatora (5 zdj.)  35 zł/szt.+ VAT
  etui na kartę (8 zdj.)  3 zł/szt.+ VAT
    RF zestaw plus do komputera z drukarką posiada wszystkie cech zestawu standardowego, czyli możliwości pracy samodzielnej bez komputera i drukarki (wszystkie informacje można oglądać na wyświetlaczu czytnika). Ponadto może współpracować z komputerem poprzez program RFcomp i złącze USB oraz może dokonywać wydruki na drukarce bez komputera.
    W systemie RF może pracować dowolna ilość czytników i do 899 punktów kontrolnych. Każdy czytnik może 
zmagazynować ponad 7000 odczytów. Do każdego czytnika można przydzielić od 0 do 99 indywidualnych kart 
osobowych, które umożliwiają przyporządkowanie zebranych danych konkretnym osobom.

    Dostęp do obsługi czytnika RF jest dwupoziomowy:
  • pełny dla operatora-osoby nadzorującej (karta operatora) .
  • ograniczony dla pracowników-osób (tylko podgląd parametrów : daty, czasu, stanu  akumulatora, stanu
                                                                                                wypełnienia pamięci)