Praca z rejestratorem

   W wybranych miejscach mocuje się pasywne punkty kontrolne (bez zasilania). Pracownik przemieszcza się z czytnikiem między punktami kontrolnymi. Po przyłożeniu czytnika do punktu kontrolnego i wciśnięciu na rejestratorze przycisku, automatycznie w pamięci czytnika pojawia się numer punktu wraz z datą i czasem odczytu.